Jdi na obsah Jdi na menu
 

Fondy kvalifikovaných investorů

V této části se nebudu rozepisovat o tom co je to FKI. Spíše vás pozvu na cestu do minulosti. V poradenství, investicích a na finančních trzích se pohybuji již téměř 20 let.. Na počátku své kariéry jsem přednášel na Karlově Universitě, Českém vysokém učení technickém a pracoval jsem v manažerském poradenství zaměřeném na strategické řízení, manažerské dovednosti a tvořivost v oblasti řízení. Shodou okolností se pak má profesní kariéra stočila na kapitálové trhy, řídil jsem obchodníka s cennými papíry, vlastnil investiční společnost, pracoval s profesionály na finančních trzích a to nejen v ČR, ale i v Evropě. Práce pro mě byla vždy nejen zdrojem obživy, ale i vlastním naplněním. Vždy jsem chtěl, abych za sebou zanechával určitý otisk, pozitivní, smysluplný. V roce 2002 jsem se stal generálním manažerem Unie investičních společností, abych o 7 let později skončil v této funkci jako výkonný ředitel Asociace pro kapitálový trh. Již v roce 2002 jsem se začal zabývat myšlenkou jak dále posílit roli České republiky v mezinárodní konkurenci jednotného trhu Evropské unie. Na jedné straně ohromný trh stovek miliónů potenciálních zákazníků, na straně druhé výchozí situace českého kapitálového trhu v nepříliš uspokojivém stavu. Řada evropských směrnic v zásadě také nepřipouští národní odchylky a tak je v řadě segmentů finančních trhů situace prostě definovaná a to i po obchodní stránce. Míst, kde zůstává alespoň trochu volnosti nebo kde nově připravované předpisy poskytují trochu prostoru je velmi málo.

Evropské fondy tzv. UCITS existují již dvě desítky let, je jich v Evropě 55 tisíc a hlavními promotéry jsou nadnárodní finanční skupiny. Česká republika vstoupila na tento trh se zpožděním právě těch 20. let a proto se má pozornost soustředila spíše na produkty, které se EU teprve chystala harmonizovat (a tudíž bychom mohli být jedněmi z prvních, kdo by je nabízel) nebo vůbec regulovány nebyly, ale byl předpoklad, že se tak bude dít někdy v blízké budoucnosti. Signálů i podkladů bylo dost a proto se pozornost soustředila na harmonizaci nemovitostních fondů a na fondy alternativních investic (fondy kvalifikovaných investorů).
Nemovitostní fondy byly legislativně upraveny dobře, ale přišly v nevhodnou dobu, díky tomu ani nepokračovaly harmonizační kroky na úrovni EU a tento pokus se prostě nepovedl. I to se stává a nic hrozného se nám nestalo, žádná škoda nevznikla, jen se nedalo využít příležitosti.
V oblasti alternativních investic došlo ke vzniku fondů kvalifikovaných investorů, a byť bylo zpočátku mnoho dotazů a nedořešených otázek, situace se mění k lepšímu. Na základě změn v zákonech vzniklo asi 14 nových investičních společností (byť mám vážné podezření, že řada z nich podcenila skutečnost, že se jedná o regulovaný obor a je potřeba odvádět dlouhodobou a poctivou práci a nejde tedy o rychlé zbohatnutí) a asi 50 fondů kvalifikovaných investorů. Od roku 2006, kdy se fondy poprvé objevily v zákoně o kolektivním investování, došlo také již k novelizaci zákona s cílem zjednodušit řadu regulatorních požadavků tam, kde to nebylo nezbytné vynucovat.
Cílem fungování a dalšího rozvoje fondů kvalifikovaných investorů je širší záměr, využít možností daných vývojem na evropské úrovni a učinit z České republiky fondové centrum alternativních fondů a to především s dosahem na východ Evropy. V tomto regionu žádné takovéto centrum nepůsobí a za splnění určitých předpokladů to není věc nereálná. Dobře nastavená regulace, legislativa a daňový systém může v následných letech přilákat až desítky nebo i stovky miliard EUR. Abychom si rozuměli, cílem není učinit z České republiky asset management centrum, ale administrativní centrum alternativních správců a fondů s návaznými službami depozitářů, auditorů, administrátorů atd. Oporou se stává nová direktiva Alternative Investment Funds Managers Directive, která by měla od roku 2012 zavádět regulaci pro všechny typy investic.
Více se tomuto tématu věnuji ve své disertační práci na téma „Od kupónové privatizace po fondové centrum“.
Pokud budete mít chuť se o nové direktivě, jejích dopadech na doposud neregulovaný business, o fondech kvalifikovaných investorů a jejich využití dozvědět více, rád se s vámi setkám osobně. Jsem připraven zorganizovat „vnitrofiremní“ seminář pro bližší pochopení těchto dějů a jejich využití ve vlastním podnikání.
Konkrétní články a odkazy se budu postupně snažit vkládat do sekce články a odkazy.