Jdi na obsah Jdi na menu
 

Služby

Je to hra!

Využijte příležitostí, které nám nabízí evropská legislativa, české zákony, mezinárodní smlouvy, daňové právo. Ne vše, co se nepřátelsky tváří je pro nás nevýhodou. Často tomu může být právě naopak. Orientace v kalných vodách vám může dát výhodu před konkurencí. Spojujeme obchodní pohled na podnikání s hlubokou znalostí legislativního a regulatorního rámce na finančních trzích a v oblasti investic. I v takovýchto „nudných“ oborech se může využít kreativita a strategický pohled na chystané dění! Co je na tom všem hezké – nejedná se o dogmata, o tuhý systém, jedná se o prostředí, v kterém se neustále pohybujeme a které se mění.  Poušť, prales, oceán, velkoměsto – vše vyžaduje odlišné strategie přežití, tedy úspěchu. Pro úspěch v podnikání platí mnohem více než jinde – měli bychom vědět, kam to vlastně směřujeme a zda tam budeme víc potřebovat ploutve nebo sirky.
Poradenství není hra na toho chytřejšího, je to spolupráce. Můžeme vám dát informace a rozumná doporučení, můžeme vám ukázat „herní plán“, můžeme vám klást „hloupé“ otázky, které vás přimějí se zamyslet – „proč to vlastně děláme takto?“, ale konečné řešení, konečná aplikace, konečné rozhodnutí je vždy na vás.
Kapitálové trhy
Jaký je rozdíl mezi investiční firmou a investiční společností? Víte, kdy je vhodné mít licenci investičního zprostředkovatele, kdy obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti? Musím mít v České republice (Polsku, Rakousku) pobočku když tam chci poskytovat svoje služby obchodníka (zprostředkovatele, investiční společnosti)? Říkají vám něco pojmy AML, PRIPS, Savings Directive? Co z toho pro nás plyne? Hrozba, příležitost? Jak na obchodování s deriváty, komoditami.
Kolektivní investování
Může česká investiční společnost obhospodařovat rakouský fond? Co je vše potřeba pro založení investiční společnosti? Jaký je rozdíl mezi investment company a investiční společností. Jak se dívat na podfondy SICAV, lze to také v Čechách? Co to je UCITS a změní UCITS IV trh fondů v Evropě? Jsou povinnosti depozitáře vždy stejné? Musím mít pobočku ve státě, kde jsou nabízeny mé fondy? Kam se dál bude ubírat legislativa? Lze outsourcovat některé činnosti? Kdo je korespondenční banka? Jaké regulaci podléháme? Kolik to stojí?
Fondy kvalifikovaných investorů
Slyšeli jste, že fondy kvalifikovaných investorů jsou vhodné jen pro oblast nemovitostí a to spíše vzhledem k daním? Víte něco o chystané Alternative Investment Funds Managers Directive a jak tato direktiva ovlivní oblast investic nejen v České republice? Víte, jaké rozdíly přináší podílové fondy bez právní subjektivity a investiční fondy. Přemýšlíte při strukturování svých investic také o „exit“ strategii? Víte, že lze regulovaných fondů úspěšně využít i v oblasti PPP, infrastruktury, v oblasti pohledávek, v oblasti komodit, derivátů, private equity, emisních povolenek, alternativních zdrojů energie, obchodování s energií, FX trhů? Víte, že Česká republika by se mohla stát fondovým centrem? Víte, jaký je rozdíl mezi správou fondů a jejich administrací? A co daňové aspekty? Jaký je rozdíl mezi FKI, PIF, SIF, SICAR?
Vytváření struktur pro investice
Máte skupinu přítel, obchodních partnerů, rodinu a chcete společně investovat? Máte sami představu o své investici nebo hledáte zhodnocení? Je lepší struktura v ČR či v zahraničí? Holding nebo fond? Holandsko nebo Kypr? Nemovitosti nebo cenné papíry? Řešení majetkových poměrů v oblasti investic za doby trvání života? Výplata přes capital gain nebo dividendu? Fyzická nebo právnická osoba?
Česká republika, Lucembursko, Malta, Gibraltar
Založíme na klíč investiční společnost, podílový fond, investiční fond, fondy kvalifikovaných investorů a poskytneme následné služby v oblasti regulatorních požadavků.
Private Equity, PPP, Internet, Alternativní zdroje energie, Yield, Nemovitosti, Finanční služby, Strukturování transakce, Sdružování investic, Mezinárodní aspekty, Daně.
Těch „víte že?“ by samozřejmě mohlo být víc, pokud jste zatím odpověděli na vše kladně, pak se zřejmě musíme již dobře znát. Jednodušší než sem vypisovat všechny „víte že“ je lepší se setkat a i já budu velmi rád, když budu muset říct: „tak to opravdu nevím?“. Tohle není o tom kdo je chytřejší, ale o tom jak využít možností, které nám systém poskytuje k získání konkurenčních výhod a následnému zisku ať už jím budou peníze, úspěch, publicita nebo pocit z dobře vykonané práce.